“Na? kalendar ove godine bio je ispunjen brojnim strate?ki va?nim doga?ajima i automobilskim sajmovima zbog kojih nismo stigli ranije pokazati C_Two u Hrvatskoj. Nakon vi?e godina istra?ivanja i razvoja, prvi put smo svijetu predstavili na?u drugu generaciju automobila, Rimac C_TWO. Prototipni primjerak premijerno je okriven na autosalonu u Genevi u O?ujku. U ?elji da upoznamo doma?u publiku i predstavimo im na? automobil i tehnologiju, odlu?ili smo organizirati trodnevni doga?aj u centru Zagreba. ?elimo ?to ve?em broju posjetitelja predstaviti barem dio onog na ?emu strastveno i intenzivno radimo u Svetoj Nedelji.” – Mate Rimac

C_Two je potpuno elektri?ni sportski automobil koji ostvaruje najve?u brzinu od 412 km/h, osloba?aju?i 1914 konjskih snaga, a od 0 do 100 km/h ubrzava za 1,97 sekundi. Ovaj automobil razvijen je iznova, ne naslije?uju?i ni?ta iz prve generacije, Concept_One automobila, osim ideje da bude tehnolo?ki najnapredniji super sportski automobil na svijetu. Srce ovog automobila – njegov elektropogon ?ine ?etiri individualna elektri?na motora kojima upravlja Rimac All-Wheel Torque Vectoring, koji raspore?uje moment po svakom kota?u, kontrolira moment 100 puta u sekundi i na taj na?in omogu?uje iskori?tavanje maksimalne koli?ine prijanjanja svakog kota?a. Baterija kapaciteta 120 kWh jednim punjenjem omogu?ava domet od 650 kilometara. Koli?ina tehnologije o?ituje se i u procesnoj snazi ra?unala ugra?enih u automobil koja je jednaka je ra?unalnoj mo?i 22 MacBook Pro ra?unala. Rimac tim za autonomnu vo?nju trenutno na hrvatskim prometnicama prikuplja podatke i testira algoritme koji ?e rezultirati autonomnim sustavima ovog super sportskog automobila na stazi. Planirana je proizvodnja 150 jedinica C_Two, isporuke kre?u 2020., a ve?ina komponenti ?e se, kao i dosada, proizvoditi u Hrvatskoj.

?itav razvoj i proizvodnja tehnologije i automobila je u umovima i rukama tima koji danas broji preko 400 ljudi i 26 nacionalnosti s lokacijama u Svetoj Nedelji, Splitu i Osijeku. Od pionira na podru?ju tehnologije elektri?ne mobilnosti, tvrtka se razvija u sna?nog dobavlja?a klju?nih sustava elektrifikacije proizvo?a?ima hibridnih i elektri?nih automobila: Renault, Seat, Koenigsegg, Aston Martin, Porsche, Automobili Pininfarina i ostalima. Specifi?nost tvrtke o?ituje se u razvoju i proizvodnji velikog dijela komponenti i dijelova unutar jedne ograde: od pogonskih i baterijskih sustava preko infotainmenta sve do izrade karoserijskih dijelova i dijelova ovjesa. U Zagrebu ?e biti i predstavljani i primjeri tehnologije koju razvijamo za druge autoproizvo?a?e.

Pozivamo vas da nam se pridru?ite i upoznate na? tim, na? rad i rezultate.