- Ulaganje ja?a partnerstvo za razvoj tehnologije za elektri?na vozila visokih performansi

- Rimac Automobili dodatno su osna?eni kao globalni “Tier-1” dobavlja? sustava elektro-pogona visokih performansi

- Lutz Meschke: ?Brzo nam je postalo jasno da Porsche i Rimac mogu puno nau?iti jedni od drugih.“

ZAGREB, 6. rujna 2019. – proizvo?a? super sportskih elektri?nih automobila i tehnolo?kih rje?enja, Rimac Automobili, osigurali su pove?anje ulaganja iz Porschea, ?ime je svoj udio u kompaniji Porsche pove?ao na 15,5 posto.

U lipnju 2018. njema?ki proizvo?a? sportskih automobila kupio je 10 posto udjela u Rimac Automobilima. Pove?anje udjela Porschea sada ja?a ve? uspostavljeno partnerstvo.

Budu?i da Porsche pove?ava raspon svojih elektrificiranih modela, partnerstvo ?e koristiti stru?nost Rimca u elektrifikaciji vozila, uklju?uju?i pogonske sklopove, baterije, motore i invertere.

"Porsche je godinu dana pratio pozitivan razvoj tvrtke Rimac", ka?e Lutz Meschke, zamjenik predsjednika Izvr?nog odbora i glavni financijski direktor Porsche AG-a. "Brzo nam je postalo jasno da Porsche i Rimac mogu puno nau?iti jedni od drugih. Vjerujemo u Matu Rimca i njegovu tvrtku, tako da smo sada pove?ali svoj udio i pro?irujemo suradnju u baterijskoj tehnologiji."

Matin put od gara?e do globalne prepoznatljivosti pri?a je uspjeha koja je ostvarena u manje od jednog desetlje?a. Danas, uz partnerstvo sa cijelim spektrom proizvo?a?a automobila visokih performansi, njegov tim od 600 osoba zajedno s njim radi na stvaranju nekih od najbr?ih i najuzbudljivijih elektri?nih cestovnih automobila na svijetu.

"Jedna od najva?nijih prekretnica u na?oj povijesti bila je osvojiti Porschea kao partnera. ?injenica da Porsche sada pove?ava svoj ulog najbolja je potvrda na?e suradnje i osnova za jo? bli?i odnos", rekao je osniva? i izvr?ni direktor Rimac Automobila, Mate Rimac. “Tek smo na po?etku na?eg partnerstva – a na?a visoka o?ekivanja ve? su ispunjena. Imamo mnogo ideja koje ?elimo zajedno ostvariti u budu?nosti. Klju?no je stvoriti situaciju "win-win" za oba partnera i dodavati vrijednost na?im krajnjim kupcima razvijanjem uzbudljivih elektrificiranih modela."

Novi super sportski automobil, Rimac C_Two, tehnolo?ki je najnapredniji automobil ikad napravljen. Pokazuje cijeli spektar mogu?nosti Rimac tehnologije - automobil i njegove glavne komponente dizajnirani su, projektirani i proizvedeni unutar tvrtke.

Pove?anje udjela Porschea u Rimcu doprinijet ?e brzom tempu razvoja tvrtke Rimac, ?to uklju?uje zna?ajno pove?anje? proizvodnje komponenti. Ovaj potez omogu?it ?e poslovanju podr?ku ve?em opsegu i obujmu partnera proizvodnjom u rasponu od naprednih pogonskih sustava, do najnaprednijih 'infotainment' i 'connectivity' sustava.

Osim dizajniranja, razvoja i proizvodnje naprednih tehnologija za razne marke automobila visokih performanse, Rimac trenutno dovr?ava razvoj C_Two automobila uo?i proizvodnje u 2020. godini. Automobil ?e pro?i intenzivan program testiranja u sklopu homologacije za distribuciju na svim svjetskim tr?i?tima.

?

O tvrtki Rimac Automobili:

Rimac Automobile osnovao je 2009. godine Mate Rimac (tada star 21 godinu), konvertiraju?i u gara?i svoj prvi automobil u elektir?ni automobil koji je oborio nekoliko Guinnesssvjetskih rekorda. Danas Rimac razvija i proizvodi klju?ne sustave za elektrifikaciju vozila a mnoge svjetske automobilske tvrtke, a istodobno podi?e standarde za elektri?na vozila visokih performansi svojim vlastitim elektri?nim hiper automobilima. Ovaj generator tehnolo?kih inovacija sa sjedi?tem na periferiji Zagreba, zapo?ljava oko 600 zaposlenika, s planovima za sna?an rast i u budu?nosti. Tvrtka je vertikalno integrirana, s mnogim komponentama proizvedenim unutar tvrtke. Sljede?i izazov je narasti od proizvo?a?a malih koli?ina slo?enih elektri?nih komponenti visokih performansi u etabliranog dobavlja?a Tier-1 razine. Rimac u 2020., u postrojenjima koja se trenutno uspostavljaju, planira otvoriti nove proizvodne linije za proizvodnju velikih koli?ina baterija, pogonskih sustava i automobila C_Two.

?

Vi?e informacija o Rimac Automobili: www.rogersmis.com

KONTAKT ZA MEDIJE

Marta Longin

Marketing i komunikacije

E: marta.longin@rimac-automobili.com

M: +385 91 3336 150

?